spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Uw rechten

Ik ben ingeschreven in het SKJ-register en onderworpen aan het Tuchtreglement. Ik doe mijn best om u zo goed mogelijk te helpen, desondanks kan het gebeuren dat er verschil van mening of onvrede ontstaat over uw behandeling. Bij geschillen en conflicten verzoek ik u dit eerst met mij te bespreken. Leidt dit niet tot overeenstemming dan kunt u een klacht indienen bij SKJ. Dan zal eerst bekeken worden door o.a. een beroepsgenoot, een bemiddelaar en twee juristen of de klacht voldoet aan de eisen van het tuchtreglement. Als de klacht voldoet, wordt verweer opgevraagd. In veel gevallen volgt dan een hoorzitting voor het College van Toezicht van SKJ. Als een klacht op de zitting komt, betekent dit nog niet dat de klacht ook gegrond is. Dat oordeel is aan het College van Toezicht en bij een eventueel beroep aan het College van Beroep.

Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier wordt op zodanige wijze opgeborgen dat het nooit voor derden toegankelijk is.

U hebt recht op inzagen in en kopie├źn van uw dossier. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen. Het dossier dient tenminste 15 jaar bewaard te worden, tenzij u dat anders wenst en aan mij kenbaar maakt.