spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Mijn benadering en werkwijze met betrekking tot mindfulness

Voor mij is een passende definitie van Mindfulness: doelbewust aandacht geven, in het huidige moment, zonder oordeel. Aandacht is de essentie van Mindfulness. Mindful zijn betekent dat we aandacht geven aan onze fysieke en zintuiglijke gewaarwordingen, ons bewust zijn van onze gedachtenstroom en onze emotionele sensaties. Door aandacht te geven aan het hier en nu, zonder oordeel en met een vriendelijke, milde houding, laten we toe wat er allemaal is. Doel is de realiteit te herkennen en te accepteren zoals ze is, zonder deze te kleuren door emotie of te reageren vanuit automatisme. Mindfulness is daarmee een levenshouding die ons leert bewuster in het leven te staan en daarmee keuzevrijheid geeft in handelen en dit leidt tot het beter omgaan c.q. weerbaarder zijn ten opzichte van stress en stressvolle situaties door een verbetering van reflectie en regulatie van emoties. Het creëert ruimte, zodat je helderder, rustiger, meer gefocused, creatiever en empathischer ten opzichte van jezelf en anderen kunt worden. Deze ‘way of being and seeing’ blijkt doeltreffend voor de behandeling en preventie van tal van lichamelijke en psychische aandoeningen.

Binnen de relatie- of individuele therapie maak ik gebruik van mindfulnessoefeningen, als dit gepast is. Ik probeer aandacht en ruimte te geven aan zowel prettige als onprettige gevoelens of gewaarwordingen bij de patiënt(en), om zo de ervaring te kunnen laten zijn zoals die is.

Binnen de achtweekse mindfulness training ‘Mindful Parenting’ en Mindfulness in opvoeding’ wordt gewerkt via een protocol. Ik ben gemotiveerd om het protocol uit te dragen, ook omdat juist de structuur mij vrijheid van werken geeft. Hierbij staat de eigenheid van de het koppel centraal, niet ‘het probleem’. Daarmee is het uit de sfeer van oplossingen en adviezen getrokken. In de training wordt steeds gewerkt aan van wat zich op dat moment in het ‘hier en nu’ aandient, en dat is voor mij dan steeds ook een verrassing. Ik word in de interactie uitgedaagd om met frisse blik te reageren, en niet vanuit mijn ‘eigen agenda’ en dat levert boeiende interacties en inzicht op, weet ik inmiddels uit ervaring.