spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Mijn benadering en werkwijze als mindfulnesstrainer

Voor mij is een passende definitie van Mindfulness: doelbewust aandacht geven, in het huidige moment, zonder oordeel. Aandacht is de essentie van Mindfulness. Mindful zijn betekent dat we aandacht geven aan onze fysieke en zintuiglijke gewaarwordingen, ons bewust zijn van onze gedachtenstroom en onze emotionele sensaties. Door aandacht te geven aan het hier en nu, zonder oordeel en met een vriendelijke, milde houding, laten we toe wat er allemaal is. Doel is de realiteit te herkennen en te accepteren zoals ze is, zonder deze te kleuren door emotie of te reageren vanuit automatisme. Mindfulness is daarmee een levenshouding die ons leert bewuster in het leven te staan en daarmee keuzevrijheid geeft in handelen en dit leidt tot het beter omgaan c.q. weerbaarder zijn ten opzichte van stress en stressvolle situaties door een verbetering van reflectie en regulatie van emoties. Het creëert ruimte, zodat je helderder, rustiger, meer gefocused, creatiever en empathischer ten opzichte van jezelf en anderen kunt worden. Deze ‘way of being and seeing’ blijkt doeltreffend voor de behandeling en preventie van tal van lichamelijke en psychische aandoeningen.

Als Mindfulnesstrainer ben ik integer, met een oprechte belangstelling voor de deelnemers. Een veilige sfeer tijdens de trainingssessies is een basisvoorwaarde. Ik beoog deze te creëren, onder andere door het afstemmen op de ervaringen van de deelnemers in het moment. Ik probeer aandacht en ruimte te geven aan zowel prettige als onprettige gevoelens of gewaarwordingen bij de deelnemers, om zo de ervaring te kunnen laten zijn zoals die is.

Werkwijze Mindfulnesstrainingen:

Alle mindfulnesstrainingen bestaan uit acht bijeenkomsten (variërend in duur van 1 tot 3 uur), een stiltedag en oefeningen om thuis te doen.  De sessies voor kinderen en jongeren duren maximaal 30 – 45 minuten, MBCT 2 1/2 uur en de Mindful Parenting sessies 3 uur. Voor de volwassenen wordt ook een stiltedag georganiseerd, deze is (facultatief) onderdeel van de training. De mindfulnesstrainingen worden ondersteund door een werkmap of werkboek met daarbij horende begeleide meditaties op CD of download (uitgezonderd voor kinderen van 5-12 jaar, voor jongeren is er een App). Voor ouders van kinderen en jongeren wordt de aanschaf van de ‘ouderboeken’, geschreven door Eline Snel, aanbevolen: “Stilzitten als een kikker”, voor ouders van kinderen van 5-12 jaar en “Ruimte geven & dichtbij zijn”, voor ouders van kinderen van 13-19 jaar. In mijn praktijk heb ik een aantal leenexemplaren beschikbaar.

Ik werk bij voorkeur met kleine groepen, zodat de deelnemers goed aan zichzelf toe kunnen komen. Voor volwassenen bestaat de groep uit maximaal 6 deelnemers of 4 (echt)paren, voor kinderen maximaal 4.

Binnen de mindfulness sessie wordt gewerkt via een protocol. Ik ben gemotiveerd om het protocol uit te dragen, ook omdat juist de structuur mij vrijheid van werken geeft. Hierbij staat de eigenheid van de deelnemer centraal, niet ‘het probleem’. Daarmee is het uit de sfeer van oplossingen en adviezen getrokken. Binnen de training wordt steeds gewerkt aan van wat zich op dat moment in het ‘hier en nu’ aandient, en dat is voor mij dan steeds ook een verrassing. Ik word in de interactie uitgedaagd om met frisse blik te reageren, en niet vanuit mijn ‘eigen agenda’ en dat levert boeiende interacties en inzicht op, weet ik inmiddels uit ervaring.