spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Mijn werkwijze in relatie- en gezinstherapie

Werkwijze relatie- en gezinstherapie:

Aanmelding: U kunt zelf telefonisch contact opnemen of een e-mailbericht versturen, om een afspraak te maken. Ik neem dan in het algemeen binnen een werkdag contact met u op.

Als ik ruimte heb voor een nieuwe aanmelding ga ik telefonisch globaal na of uw zorgvraag aansluit bij de behandelingen die ik bied. Als dat het geval lijkt te zijn, dan maken we een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dat meestal binnen twee weken plaats kan vinden.

In dat gesprek ga ik met u na of behandeling bij mij passend is en aansluit bij uw behoefte.

Indien ik geen passend aanbod heb op uw zorgvraag geef ik u, indien gewenst en mogelijk, een advies voor behandeling elders.

Indien ik wel een passend aanbod heb volgen één of meer intakegesprekken met als doel de aard, mogelijke oorzaken en achtergronden van uw klachten te onderzoeken, zodat een behandelvoorstel kan worden gedaan. Soms wordt er aanvullend psychodiagnostisch onderzoek geïndiceerd. De conclusies van de intake (en eventueel psychodiagnostisch onderzoek) en daaraan gekoppeld het behandeladvies worden aan het einde van de intake in een adviesgesprek met u besproken. Uit het behandeladvies kan naar voren komen dat een behandeling (met uw instemming) in mijn praktijk zal worden voortgezet. In dat geval wordt een behandelplan opgesteld, waarin uw klachten, de aard, het doel en eventueel de duur van de behandeling centraal staan (er is geen wachttijd tussen intakefase en behandeling). Ook wordt de wijze van evalueren en het evaluatiemoment besproken.

Het is ook mogelijk dat u wordt geadviseerd hulp te zoeken bij een collega of instelling met voor uw problematiek specifieke behandelmogelijkheden. Tevens is het mogelijk dat u met een behandeladvies terugverwezen wordt naar uw huisarts.

Het beëindigen van de behandeling vindt plaats in onderling overleg.

Soms overleg ik met collega’s over lopende behandelingen: relatie- en gezinstherapeuten / psychotherapeuten / psychiaters, over lopende behandelingen om de kwaliteit van de door mij geleverde zorg te verbeteren. Dit is ook een kwaliteitseis van mijn beroepsvereniging. Dit gebeurt anoniem.

Binnen mijn praktijk maak ik gebruik van vragenlijsten om met deelnemers te kunnen evalueren hoe een behandeling/training verloopt resp. verlopen is.