spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Wat betekent Mindfulness voor mij

Mindfulness heeft zich bij mij ontwikkeld van ‘steunend’, d.w.z. dagelijks een formele oefening doen (bijvoorbeeld mediteren) om me zo bewust te worden van dat wat er op dat moment was, tot het vergroten van een opmerkzaamheid op ieder moment, op iedere plek. De formele beoefening neem ik zeer serieus, ik probeer daar dagelijks tijd voor te maken, vanuit een nieuwsgierigheid om te ervaren wat er op dat moment is aan gedachten, gevoelens en fysieke gewaarwordingen. Daarnaast besteed ik veel aandacht aan het lezen van literatuur, en koop en lees ik allerhande tijdschriften of kranten als er artikelen over Mindfulness instaan. Ook bezoek ik congressen over Mindfulness, om zo op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Om de kwaliteit te waarborgen ga ik jaarlijks op retraite.

Ik blijf geïnteresseerd in nieuwe en onconventionele benaderingen binnen mijn werk, maar let daarbij op een goed gefundeerde onderbouwing van methoden, voordat ik ze eventueel ga toepassen in mijn praktijk. Ik wil een open blik houden voor alles wat er is.