spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Mindful Parenting

Deze training is ontwikkeld door prof. dr. S. Bögels. Het gaat binnen deze training om bewustwording van onbewuste reactieve patronen die een rol spelen bij stress in intieme relaties (kind, partner of eigen ouders). Er worden meditatie, bewegingsoefeningen, visualisatie-oefeningen en elementen van compassietraining gebruikt om een Mindful houding (een gelijkmoedigheid d.w.z. zonder oordeel ten aanzien van jezelf en/of anderen) te ontwikkelen, waarbij de belangrijkste vraag is: ‘hoe kan ik goed voor mezelf zorgen, zodat ik ook goed voor anderen kan zorgen?’.

Aan de UvA heeft Prof.dr. S. Bögels uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van Mindful Parenting o.a. bij ouders waarvan de kinderen ADHD of een stoornis hebben in het autisme spectrum. De uitkomsten van deze studie zijn veelbelovend en gelden natuurlijk ook voor alle andere ouders. De studie heeft aangetoond dat: ouderlijke stress vermindert; men minder reageert vanuit automatische, vaak re-actieve patronen; de relatie tussen partners verbetert, dit geldt ook voor co-ouders; er meer ruimte binnen het gezin komt voor empathie en compassie.