spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Mindful Parenting

Deze training is ontwikkeld door prof. dr. S. Bögels. Het gaat binnen deze training om bewustwording van onbewuste reactieve patronen die een rol spelen bij stress in intieme relaties (kind, partner of eigen ouders).

Opvoeden is zeker geen gemakkelijke taak. Naast de vele taken die het leven, je relatie, het werk en het opvoeden inhouden verandert het kind ook nog eens telkens van levensfase en behoefte. Balans zoeken, aanpassen, ruziemaken, schuldig voelen en weer proberen flexibel te zijn vraagt veel van een mens. Het is niet gek dat veel ouders het soms even niet meer weten. De training kan daarin uitkomst bieden. Tijdens de training worden meditatie, bewegingsoefeningen, visualisatie-oefeningen en elementen van compassietraining gebruikt om een Mindful houding (een gelijkmoedigheid d.w.z. zonder oordeel ten aanzien van jezelf en/of anderen) te ontwikkelen, waarbij de belangrijkste vraag is: ‘hoe kan ik goed voor mezelf zorgen, zodat ik ook goed voor anderen kan zorgen?’. Door de nieuwe inzichten, versterk je de relatie met je kind en gezin. Je wordt je bewust wat je automatische reacties zijn en hoe je deze een positieve wending kunt geven.

Aan de UvA heeft Prof.dr. S. Bögels uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van Mindful Parenting o.a. bij ouders waarvan de kinderen ADHD of een stoornis hebben in het autisme spectrum. De uitkomsten van deze studie zijn veelbelovend en gelden natuurlijk ook voor alle andere ouders. De studie heeft aangetoond dat: ouderlijke stress vermindert; men minder reageert vanuit automatische, vaak re-actieve patronen; de relatie tussen partners verbetert, dit geldt ook voor co-ouders; er meer ruimte binnen het gezin komt voor empathie en compassie.