spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Disclaimer

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is Sandra den Hollander niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden diensten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.

 

Sandra den Hollander sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via de website van Sandra den Hollander worden aangeboden. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst een (huis)arts. Bij psychische problemen kan uw huisarts u doorverwijzen naar een bevoegde therapeut.

 

Deze website bevat links naar websites die door anderen worden aangeboden. Sandra den Hollander heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

 

Door per e-mail met mij te communiceren (info@sandradenhollander.nl of denhollandersandra@gmail.com) geeft u mij toestemming om u eveneens per e-mail te antwoorden.