spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Algemene voorwaarden

Bij individuele behandelingen en begeleiding geldt dat als u bij verhindering binnen 24 uur van tevoren afzegt, de gereserveerde tijd niet in rekening wordt gebracht.

Bij aanmelding voor een training geldt het volgende:

Ik geef me op voor de bovengenoemde training. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de trainer niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.

Voorwaarden voor deelname en annulering:

  1. Deelname geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Na toelating tot de training sturen we een factuur. Deelname is definitief na het intakegesprek.
  2. Na aanmelding via de website voor een training, cursus of een workshop, zal na (ook tijdige) afmelding 50 euro administratiekosten in rekening worden gebracht.
  3. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de training wordt 50% in rekening gebracht.
  4. Bij annulering korter dan 2 maanden voor de aanvang van de training vindt er geen restitutie meer plaats.
  5. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
  6. Bij te weinig deelnemers annuleren we de training schriftelijk en storten we het betaalde lesgeld terug.